termovize a termovizní měření

Termograf_6

O firme

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ETEM s.r.o. je už od roku 1998 hľadanie energeticky úsporných riešení pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti, podpora záväzkov Slovenskej a Českej republiky pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov, a predovšetkým dosiahnutie významnej úspory nákladov na energie pre zákazníka.

 

Výber z foriem činnosti:

  • Spracovávanie energetických auditov a posudkov pre dotácie
  • Externý energetik pre väčšie subjekty vrátane kompletnej správy všetkých energií 
  • Príprava energetických expertíz a štúdií na zásobovanie energiou pred spracovaním projektov
  • Špecializované meranie - termografia, osvetlenie, analýzy elektrickej siete apod.
  • Konzultácie pri výbere dodávateľa energií

 

 IČO: 28616731

Registrácia v OR: Krajský súd v Ostrave, oddiel C, vložka 44594