termovize a termovizní měření

Úvodní stránka » Reference
Termograf_6

Reference

Výběr z realizovaných akcí

 • Energetický audit  fotovoltaické elektrárny Brno rok 2010 (umístění na střeše)
 • Zpracování návrhu na optimalizaci nákladů na elektrickou energii pro Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Návrh a dodání přepěťových ochran pro ODC Olomouc Pilsner Urquel.
 • Návrh a dodání bezdrátového monitoringu výroby elektřiny pro 10 MW fotovoltaickou elektrárnu
 • Návrh a montáž dálkového monitoringu energií z obchodních jednotek.
 • Kontrola účinnosti kotelny Hanácká kyselka s.r.o.
 • Zpracování kmoncepce zásobování energiíí pro firmu TALOSA s.r.o.
 • Kontrola účinnosti kotelen České správy sociálního zabezpečení - ústředí.
 • Energetický audit  fotovoltaické elektrárny Postoupky  rok 2010 (umístění na střeše)
 • Energetický audit  fotovoltaické elektrárny Vyškov rok 2010 (volná  plocha)
 • Kazeto, spol. s r.o –návrh rekuperace sušící pece a realizace kompletní rekonstrukce silové části a měření a regulace.
 • Energetický dohled na provozními jednotkami  některých obchodních řetězců.
 • Realizační projektová dokumentace rekonstrukce elektroinstalace Škola Fulnek.
 • Semperflex Optimit s.r.o. - termografie hlavních elektrických rozvoden.
 • Jednota Opava, spotřební družstvo - zjišťování tepelných ztrát objektů nákupních center včetně návrhu opatření a výpočtu rentability.
 • Ahold Czech Republik, a.s, - preventivní termografie elektrických rozvodných zařízení prodejen.
 • Energetické audity pro Baťa, a.s.
 • Huhtamaki Česká republika, a.s. - termografie technologických pecí a termografie tepelných ztrát výrobních objektů.
 • Saint-Gobain-Weber-Terranova - preventivní termografie elektrických rozvodů výrobních závodů.
 • Fosfa, a.s. detekce vad izolace parovodu.
 • Termografie trafostanic a hlavních elektrických rozvoden Siemens Elektromotory s.r.o.
 • Kazeto Přerov - zjišťování úniků tepla a netěsností sušící pece termografickou metodou.
 • Energie EZE, institut pro hospodaření s energií – termografie energetických zařízení.
 • Energetický audit obec Střítež nad Ludinou.
 • Tatra, a.s. – výběrové řízení dodavatele elektřiny
 • Baťa, akciová společnost – výběrové řízení na dodavatele elektřiny.
 • Výrobní hala Ondrstroj (komplexní mapování tepelně izolačních schopností haly termovizní diagnostikou, následně použito na podporu žádosti o dotaci)
 • Zpracování energetických auditů Makro Cash and Carry.
 • Měření termovizní elektrických rozvodů – mimo jiné i v průmyslových podnicích jakožto opakované měření pro zjištění stavu údržby a zvýšení její efektivity.
 • Energetické audity a program „Zelená úsporám“.
 • Teplárna Otrokovice – vyhledávání tras venkovních rozvodů tepla.
 • Zpracování „Koncepce prodeje elektřiny pro obchodní řetězec.“