termovize a termovizní měření

Přehled činností » Termovizní měření infrakamerou elektrických rozvodů
Termograf_6

Termovizní měření infrakamerou elektrických rozvodů

Principem vyhledávání potenciálně poruchových míst je skutečnost, že jakýkoliv přechodový odpor v elektrických kontaktech popř. přetížení vyvolá lokální ohřev - oteplení. To je zpočátku téměř nepozorovatelné - pohybuje se ve stupních Celsia, ale postupně narůstá a může způsobit destrukci zařízení popř. požár.Termovizní kamera je schopna detekovat rozdíly v řádu desetin stupně, tj. lokalizovat poruchu již v zárodku.

Termogram elektrických rozvodů dokumentuje stav zařízení v okamžiku kontroly a je důležitým podkladem pro práci údržby.

Pro jednodušší identifikaci poruchové místa je doložen snímek ve viditelném spektru pro lokalizaci místa. S touto technologií máme 10-ti leté  zkušenosti v objektech všeho druhu, od průmyslových hal po rozvodny obchodních center. 

Rekapitulace výhod termovize:
Bezkontaktní a bezdemontážní diagnostika bez omezení provozu zařízení.
Detekce míst poruch, které jsou teprve v zárodku.
Úspora práce údržby – není nutné dotahovat všechny spoje (kterým tento způsob vždy ani nesvědčí), údržba se soustředí pouze na vadná místa.
Zjištění nerovnoměrného zatížení fází.
Posouzení termogramů specialisty na elektrická zařízení.
Vyhodnocení obsahuje stupeň závažnosti případné poruchy a míru oteplení. Protokoly se závadami jsou vyhotoveny v tištěné i digitální formě. Vzhledem k tomu, že každá technologie má svá specifika, je práce přizpůsobena tak, aby výsledkem byl maximální přínos pro zákazníka. Vynaložené náklady se musí vrátit v efektivnější údržbě prevenci  poruch.

Doklad o prevenci těchto rizik může být použit i při jednání s pojišotovnou o výši platby za pojištění.