termovize a termovizní měření

Přehled činností » ČSN EN ISO 50001 - Energetický management
Termograf_6

ČSN EN ISO 50001 - Energetický management 

Provádíme zavádění (implementaci) normy ČSN EN 50001 - systémy managementu hospodaření s energií.

Cílem je vytvořit a do praxe zavést systém, který vytvoří podmínky pro snižování energetické náročnosti a následně i snížení nákladů na energie.

Následně zajisíme certifikaci oprávněným subjektem.

 

Přínosem pro zákazníke je:

  • reálná úspora nákladů na energie
  • vytvoření systému pro trvalé úspory, ne jen jednorázové opatření
  • certifikace je navíc předpokladem pro získání konkurenční výhody.