termovize a termovizní měření

Přehled činností » Externí energetik
Termograf_6

Externí energetik

Vytvoření a trvalé udržování aktuální databáze údajů o spotřebách energií a nákladech na energie.

Sledování a informování zákazníka o změnách energetické legislativy a navrhování potřebných opatření.

Vytipování a návrh opatření ke snížení nákladů na energie.

Zajištování kontaktu s energetickými společnostmi a včetně konzultace při uzavírání smluv na dodávky energií.

Vytváření podmínek pro uplatnění Energetického managementu  ve smyslu evropské normy jejíž českou verzí je ČSN EN 16001 „Systémy managementu hospodaření s energií“,  což je komplexní činnost zahrnující práce od evidence spotřeb po navrhování konkrétních opatření včetně možností na využití dotací z Evropských fondů.

Uvedené činnosti se odvíjejí, kromě již citované normy, i od platné legislativy, což je Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách hospodaření v energetice (Energetický zákon) a Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, vše v platném znění.

Cílem všech uvedených činností je, aby provozovatel měl plnou kontrolu nad energetickým hospodářstvím a to jak na straně spotřeby tak i na straně nákupu  energií (elektrická energie, zemní plyn, nakupované teplo, popř. i voda).