termovize a termovizní měření

Přehled činností » Pasporty veřejného osvětlení
Termograf_6

Pasporty veřejného osvětlení

Jednou z prioritních os Operačního programu SFŽP 2014 jsou i dotace na veřejné osvětlení.

Pro získání výchozího stavu pro posouzení stavu veřejného osvětlení včetně technického řešení a zajištění financování zpracováváme pasporty veřejného osvětlení včetně Energetického auditu.

Postup je pak následující:

  • Analýza výchozího stavu a vypracování poptávky
  • Vypracování dokumentace současného stavu
  • Návrh na výměnu osvětlení, včetně rozpočtu
  • Stanovení možných úspor