termovize a termovizní měření

Přehled činností » Analýza elektrických rozvodů
Termograf_6

Analýza elektrických rozvodů

Nevhodně dimenzované elektrické rozvody, skladba spotřebičů či napájecí sít mohou výrazně zvýšit náklady na platbu za elektřinu. Proto provádíme analýzu kvality elektrické sítě s následným návrhem na opatření.


Dle výsledků měření je pak:

  • Optimálně dimenzována kompenzace jalové elektřiny
  • Navrženo optimální sjednávání elektrického výkonu pro snížení plateb
  • upravena stabilizace napětí
  • A další opatření

 

 

Analyza-1