termovize a termovizní měření

Přehled činností » Energetické audity a posudky
Termograf_6

Energetické audity a posudky

Energetický audit je dle Zákona 406/2000 Sb. v platném znění povinný pro subjekty, jejichž roční spotřeba energií je nad stanovenou úroveň.  Konkrétní podoba Energetického auditu a energetického posudku je stanovena Vyhl..480/2012 Sb.

Fyzické i právnické osoby mají tuto povinnost od úrovně spotřeby  35 000 GJ/rok (9 722 MWh) a je to součet za všechny budovy, ale týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie větší než 700 GJ (197 MWh) za rok. Uvedeno v  §2 (1) uvedené vyhlášky.

Organizační složky státní správy, příspěvkové organizace  mají tuto povinnost od úrovně spotřeby  1 500 GJ/rok (417 MWh) a je to součet za všechny budovy, ale týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají roční spotřebu energie větší než 700 GJ (197 MWh) za rok. Uvedeno v  §2 (2) uvedené vyhlášky.

Tato úroveň se liší dle toho, zda jede o organizační složku státu (nad 1500 GJ) nebo  je to - fyzická či právnická osoba s výjimkou příspěvkových organizací s celkovou roční spotřebou energie vyšší než je 35000 GJ pro každý samostatný objekt se spotřebou vyšší než 700 GJ ročně.

Energetický audit (popř. Posudek) je vyžadován také u žádostí o finanční dotace (státní podporu). Stejně tak při žádostech o podporu při využití obnovitelných zdrojů.

Součástí Energetického auditu je i výpočet návratnosti tak, aby investor získal konkrétní informace o rentabilitě celého projektu.