termovize a termovizní měření

Přehled činností » Průkaz energetické náročnosti budov
Termograf_6

Průkaz energetické náročnosti budovy

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (Zkráceně „PENB-Energetický průkaz“) je požadováno jednak při nové výstavbě a pak při změnách dokončených budov, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. Stejně tak při prodeji budovy.

U vyjmenovaných objektů musí být vystaven na veřejném místě. Nesmí být starší 10 let a je přiložen k dokumentaci stavby.

Legislativně  jsou podmínky pro jeho zpracování stanoveny dle Energetického zákona 406/2000 Sb. a dle jeho novely Zákona 318/2012  a Vyhl 78/2013 Sb - Vyhláška o energetické náročnosti budov.

V podstatě je to protokol prokazující energetickou náročnost budovy a zatřídění budovy do tříd A až G, obdobně jako například u elektrických spotřebičů.