termovize a termovizní měření

Přehled činností » Měření intenzity osvětlení
Termograf_6

Měření intenzity osvětlení

Provádíme:

  • Měření intenzity osvětlení stávajích soustav jako podklad před rekonstrukcí
  • Měření intenzity osvětlení pro kolaudace apod.
  • Audit stávající osvětlovací soustavy
  • Návrhy umělého osvětlení
  • Výpočet nákladů na realizaci i provoz včetně návratnosti investice

 

Platné normy pro osvětlení – výběr:
ČSN EN 12665 – Světlo a osvětlení – Základní termíny
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN 36 011-1, 2, 3 a celé řady souvisejících norem
ČSN EN 13 201-4 - Osvětlení pozemních komunikací
ČSN 73 0850-1 - Denní osvětlení budov – Základní požadavky a navazující normy.

 
Cena je sjednávána dohodou dle rozsahu a účelu měření.